Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení pro zařízení "Zařízení povrchových úprav KARSIT, s. r. o. Jaroměř"

19. 9. 2023 Autor: odbor životního prostředí

Zveřejnění o změně integrovaného povolení pro „Zařízení povrchových úprav KARSIT, s.r.o. Jaroměř“ dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci)

Více infromací v přílohách

Soubory ke stažení