Posuzování vlivů na ŽP - informace o oznámení záměru " Zařízení ke skladování, úpravě nebo využití odpadů, provozovna Libuň-navýšení kapacity"

14. 5. 2024 Autor: odbor životního prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) – informace o oznámení záměru„Zařízení ke skladování, úpravě nebo využití odpadů, provozovna Libuň – navýšení kapacity“ zařazeného v kategorii II, bodech 42, 56 přílohy č. 1 zákona EIA.

Více informací v příloze

Soubory ke stažení