Posuzování vlivů na ŽP - informace o oznámení záměru " Zařízení k využití a úpravě stavebních odpadů, Recyklační středisko - Ledce"

15. 5. 2024 Autor: odbor životního prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) – informace o oznámení záměru„Zařízení k využití a úpravě stavebních odpadů, Recyklační středisko - Ledce“ zařazeného v kategorii II, bod 56přílohy č. 1 zákona EIA.

Více informací v příloze

Soubory ke stažení