Posuzování vlivů na ŽP - informace o oznámení záměru " WLC Březhrad - hala H4"

19. 9. 2023 Autor: odbor životního prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) – informace o oznámení záměru„WLC Březhrad – hala H4“ zařazeného v kategorii II, bodech106přílohy č. 1 zákona EIA.

Více informací v příloze

Soubory ke stažení