Posuzování vlivů na ŽP - informace o oznámení záměru " Navýšení kapacit provozu v Jetřichově, společnosti PUMR s. r. o."

19. 9. 2023 Autor: odbor životního prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) – informace o oznámení záměru„Navýšení kapacit provozu v Jetřichově, společnosti PUMR s. r. o.“ zařazeného v kategorii II, bodu 55 a bodu 56, přílohy č. 1 zákona EIA.

Více infromací v příloze

Soubory ke stažení