Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvlášť chráněné území, přírodní rezervaci Chropotínský háj

2. 4. 2024 Autor: odbor životního prostředí

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Chropotínský háj

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také krajský úřad), tímto oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, možnost seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Chropotínský háj

Do listinné verze návrhu plánu péče lze nahlédnout na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 607 006 536 – Ing. Markéta Bajerová.

Návrh plánu péče o zvláště chráněné území je také umístěn na webu Královéhradeckého kraje na adrese: Návrh záměru na vyhlášení ZCHÚ, PR Chropotínský háj a návrh plánu péče o stávající PR Chropotínský háj pro období 2025 – 2034 | Královéhradecký kraj (khk.cz)

Elektronická informace o projednávání plánu péče je umístěna také na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz.

Písemné připomínky k projednávání návrhu plánu péče se doporučuje předat na krajský úřad v termínu do 06.05.2024.

 

Soubory ke stažení