Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v oboru: kardiologie pro území Hradec Králové

15. 11. 2023 Autor: odbor zdravotnictví

OZNÁMENÍ

č.j. KUKHK-36376/ZD/2023

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

vyhlašuje

podle části desáté zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení

před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb formou ambulantní zdravotní péče

v oboru: kardiologie

pro území: Hradec Králové

lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení: od 01.09.2024

Písemné přihlášky s nabídkou se podávají ve lhůtě do 04. ledna 2024 na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor zdravotnictví, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03.

Formulář přihlášky je k dispozici na webových stránkách KÚ KHK na adrese:

https://www.khk.cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/vyberova-rizeni/formulare-4137/

Případné dotazy zodpoví paní Marie Šourková, odborná referentka oddělení zdravotnictví, tel. č. 495 817 502.

Dle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. je uchazeč povinen prokázat, že je oprávněn poskytovat hrazené služby nebo je schopen splnit předpoklady pro poskytování hrazených služeb v uvedeném oboru a ve lhůtě, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb.

 

Soubory ke stažení