Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: odborný/á referent/ka na úseku ochrany přírody a krajiny - NATURA 2000

31. 1. 2024 Autor: odbor životního prostředí

Královéhradecký kraj    

Krajský úřad    

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    

Ředitel Krajského úřadu     vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,    

výběrové řízení č. 09/2024 (VR_09_24) na obsazení pracovního místa:                                                                    

   druh práce:      odborný/á referent/ka na úseku ochrany přírody a krajiny – NATURA 2000 (odbor životního prostředí a zemědělství)  
   platové zařazení:      11. platová třída  
   pracovní poměr:      na dobu neurčitou  
   termín nástupu:      01.06.2024, popř. dle dohody  
   místo výkonu práce:      Hradec Králové  

  Bližší informace k obsahu práce Vám podá     Mgr. Helena Zapletalová, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny, mobil: +420 722 974 212, e-mail: hzapletalova@kr-kralovehradecky.cz    

Uzávěrka přihlášek je 26.02.2024 do 15:00 hod.     (v této lhůtě musí být přihláška doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje)     

Přihlášku s požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce s uvedením adresy podavatele, s označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT nebo prostřednictvím datové schránky ID - gcgbp3q

(za předpokladu dodržení požadovaných náležitostí).    

Královéhradecký kraj – Krajský úřad    

Odbor kancelář ředitele KÚ – oddělení personální    

VR_09_24    

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové  

Více informací v příloze

Soubory ke stažení