Veřejná vyhláška - opravné rozhodnutí - oprava výroku I. územního rozhodnutí " II/318 Častolovice obchvat " ze dne 28.08.2023

18. 9. 2023 Autor: odbor územního plánování

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu vydává opravné rozhodnutí, kterým opravuje výrok I. územního rozhodnutí krajského úřadu ze dne 28.08.2023, zn.: KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) o umístění stavby s názvem „II/318 Častolovice, obchvat – v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ tak, že

v bodu b) původně uvedený výčet pozemků – katastrální území a parcelní čísla a druh pozemku podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje – v katastrálním území Kostelec nad Orlicí:

je v bodu b) opraven výčet pozemků – katastrální území a parcelní čísla a druh pozemku podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje – v katastrálním území Kostelec nad Orlicí.

V ostatním zůstává územní rozhodnutí krajského úřadu ze dne 28.08.2023, zn.: KUKHK7898/UP/2023 (Sv) o umístění stavby s názvem „II/318 Častolovice, obchvat – v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ beze změny.

Více informací v příloze

Soubory ke stažení