Pověření MÚ Rychnov nad Kněžnou vyřízením věci - vydání rozhodnutí o umístění stavby - Bartošovice v Orlických horách

16. 11. 2023 Autor: odbor územního plánování

USNESENÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, rozhodl ve věci provedení opatření proti nečinnosti Městského úřadu Rokytnice v Orlických horách, odboru výstavby a životního prostředí jako příslušného obecného stavebního úřadu ve věci zahájené dnem 12.01.2023 vedené pod sp.zn. MEUROK/1788/2023/Jk na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou společností K energo s.r.o. Nádražní 346, 563 01 Lanškroun o vydání rozhodnutí o umístění stavby IV-12-2022806 Bartošovice v O. h. parc. 5848 - knn v územním řízení podle § 80 odst. 4 písm. c) správního řádu takto:

Podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. c) správního řádu se

p o v ěř u j e

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou vyřízením věci zahájené dnem 12.01.2023 vedené pod sp.zn. MEUROK/1788/2023/Jk na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou společností K energo s.r.o. Nádražní 346, 563 01 Lanškroun o vydání rozhodnutí o umístění stavby IV-12-2022806 Bartošovice v O. h. parc. 5848 - knn v územním řízení podané na Městský úřad Rokytnice v Orlických horách.

Více informací v příloze

Soubory ke stažení