V Královéhradeckém kraji vzniká unikátní pracoviště věnující se architektuře

14. 3. 2023

Královéhradecký kraj a Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové spoluzakládají Centrum architektury. Jeho cílem bude podpora trvalého rozvoje kvalitní architektury a urbanismu v návaznosti na kvalitu života obyvatel v regionu v kontextu dopadů klimatických změn.

V Královéhradeckém kraji vzniká unikátní pracoviště věnující se architektuře
Ilustrační obrázek.

„Systematicky podporujeme rozvoj kultury v celém regionu a architektura a s ní spojený urbanismus do této oblasti neodmyslitelně patří. Královéhradecký kraj věnuje velkou pozornost svým stavbám a dbá na to, aby byly nejen funkční a praktické, ale i esteticky kvalitní a zapadaly do stávající zástavby. Není to jednoduché, ale jde to. Chceme proto prostřednictvím Centra architektury podporovat a propagovat kvalitní architekturu a nastavit systém metodické podpory pro všechny města i obce v regionu, chceme s nimi sdílet příklady dobré praxe, že to jde i jinak a že to funguje. Chceme v tomto úsilí také úzce spolupracovat s Českou komorou architektů, s níž jsme na začátku roku uzavřeli memorandum,“ uvedla náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

Centrum architektury bude realizovat své aktivity pod záštitou Galerie moderního umění v Hradci Králové a svou činnost zahájí během výstavní sezóny 2023/2024. Pracovníci centra budou mít za úkol vytvářet podmínky pro vznik kvalitní architektury, urbanismu a veřejného prostoru v regionu v souladu s adaptací sídel na klimatickou změnu.

Mezi hlavní metodické aktivity centra bude patřit analýza současného stavu investovaní v regionu vzhledem k rozvoji kvalitního urbanismu, architektury a veřejného prostoru. Na základě těchto získaných poznatků z regionu a analýz metodik a příkladů dobré praxe z tuzemska i zahraničí vytvoří pracovníci centra krajský architektonický manuál, s jehož pomocí budou moci kvalitní architekturu v kraji snadněji rozvíjet a propagovat.

Centrum se bude mimo jiné podílet na průzkumu urbanisticko-architektonického dědictví, dále bude koordinovat výstavy, prezentace, diskuze, semináře a do témat zařadí i propagaci urbanistického a architektonického dědictví, které představuje důležitou součást veřejného prostoru.

„Už samotné složení odborné výběrové komise představuje vysokou motivaci Královéhradeckého kraje rozvíjet urbánní prostor a kvalitu života v našem kraji. Z naší analýzy vychází, že se jedná o velice unikátní a pilotní projekt v rámci České republiky,“ vysvětlil ředitel GMU František Zachoval.

Na konci února bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici vedoucí/ho pracoviště s uzávěrkou 1. kola 16. dubna 2023. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách Galerie moderního umění v Hradci Králové. Vedoucí centra nastoupí začátkem září a pilotní část by měla být zahájena na podzim letošního roku.

Současně bude ustanovena Programová rada, poradní orgán pro formování dramaturgie a koncepce činnosti centra. Realizační tým Centra architektury by se měl v následujících letech postupně rozšiřovat, a to o pozici produkční/ho a metodika/čky.