Studenti Filozofické fakulty UHK se vrací do budovy na náměstí Svobody v Hradci králové

5. 10. 2022

Významná vzdělávací a výzkumná instituce v Královéhradeckém kraji, Univerzita Hradec Králové (UHK), po dvouleté pauze zpřístupnila zrekonstruovanou budovu filozofické fakulty na náměstí Svobody v Hradci Králové. Opravy vyšly na více jak 200 milionů korun. Slavnostní otevření se uskutečnilo 21. září.

Studenti Filozofické fakulty UHK se vrací do budovy na náměstí Svobody v Hradci králové

„Modernizace hradecké filozofické fakulty zvyšuje prestiž vysokoškolského vzdělávání v našem regionu. Jsem si zároveň vědom toho, že v posledních letech jsme jako představitelé veřejného života mohli pro podporu a rozvoj spolupráce udělat více, a proto jsem nesmírně rád, že v současnosti kromě finanční podpory partnersky rozvíjíme záměry na investiční rozvoj akademického prostředí v našem regionu a spolupracujeme na myšlence krajského inovačních centra.

Máme vlastní regionální univerzitu v srdci krajského města, kterou bychom si měli hýčkat. Přináší nejen nové pohledy na vědu a výzkum, ale především přivádí mladé lidi z různých koutů republiky, kteří po studiu často získávají svou první reálnou zkušenost se životem v našem kraji. Měli bychom udělat vše pro to, aby tady zůstali a měli příležitost stát se jeho součástí. Je velmi důležité pokračovat v podpoře vysokých škol a hledat možnosti, jak toto partnerství ještě více provázat se studijními programy,“ řekl hejtman Martin Červíček, který je sám absolventem Univerzity Hradec Králové.

1

Smlouvu na kompletní rekonstrukci interiéru filozofické fakulty podepsali zástupci UHK se stavební společností Metrostav před dvěma lety. Rekonstrukce vyšla na 208 milionů Kč, z čehož největší investici 170 milionů činila dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Z vlastních prostředků zaplatila univerzita 38 milionů Kč. Studijním a vědeckým účelům začne budova sloužit již tento týden se začátkem nového semestru.

„Bezpochyby nejvýraznějším zásahem je přístavba úplně nové části budovy, která navazuje na jedno z bočních křídel. Sem přesuneme oproti původnímu užívání budovy značnou část kateder naší fakulty. Nejvyšší patro přístavby zdobí krásně otevřená a prosvětlená zasedací místnost, kterou k jednání využije akademický senát a další orgány fakulty," komentuje rekonstrukci děkan FF UHK Jan Prouza, který je aktuálně v čele fakulty vzdělávající zhruba 1200 studentek a studentů.

Na území Královéhradeckého kraje se nachází fakulty celkem tří vysokých škol, kterými jsou Univerzita Karlova, Univerzita obrany a Univerzita Hradec Králové.

Fotogalerie