Soutěž Čistá obec zná své vítěze

30. 5. 2018

Dvanáctý ročník soutěže obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů zná své vítěze. O titul „Čistá obec 2017“ bojovaly všechny obce v kraji, které jsou zapojeny do systému zpětného odběru a využití odpadů provozovaného společností EKO-KOM, a.s. Mezi medailisty jsou jména známá z let minulých, ale také řada nováčků. Ti se posunuli na přední příčky především díky stále se zlepšujícím podmínkám pro třídění odpadů.

Soutěž Čistá obec zná své vítěze

Za 1. místo v soutěži o„Čistou obec“ v kategorie do 300 obyvatel získala Malá Úpa od Královéhradeckého kraje 70 000 korun.

„Děkuji všem dnes oceněným starostům, že přesvědčují a motivují obyvatele svých obcí, aby třídili odpad. Jsem velmi rád, že obcím v našem kraji téma odpadů a ochrany životního prostředí není lhostejné,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán s tím, že Královéhradecký kraj daroval oceněným obcím 700 000 korun.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovalo celkové množství a druhy vytříděného odpadu. Hodnocení vychází z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit podle výtěžnosti v kilogramech na obyvatele a rok. Data jsou sbírána v rámci čtvrtletních výkazů poskytovaných obcemi do kolektivního systému EKO-KOM.

„Obce zapojené do systému mají nárok na získání odměny za zajišťování sběru tříděného odpadu, jejíž výše se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Tato odměna pomáhá snížit náklady spojené s provozem systému separace. Další finanční prostředky pak do obecní pokladny může přinést právě i soutěž Čistá obec,“ vysvětluje princip kolektivního systému Jiří Záliš, regionální manažer Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

Soutěž obcí O Čistou obec se poprvé uskutečnila před dvanácti lety a už od jejího vzniku ji podporuje také Královéhradecký kraj. „Třídit odpady je dnes již běžnou součástí života každé domácnosti, školy či firmy a doufám, že zůstane i nadále moderní. Podobně jako v jiných oblastech je ale i tady stále co zlepšovat. Ze zkušeností víme, že pro občany je největší motivací k třídění odpadů komfort a pohodlí, že nemusí s odpady chodit nikam daleko apod. Naším úkolem je proto pomáhat obcím zlepšovat podmínky k třídění odpadů, a to různými cestami. Třeba i formou finanční výhry v rámci soutěže O čistou obec,“ komentuje soutěž Karel Klíma, člen Rady Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství.

Čistá obec 2017

V rámci soutěže jsou obce rozdělené do tří kategorií podle počtu obyvatel. Mezi nejmenšími obcemi, tedy do 300 obyvatel, potvrdila roli favorita obec Malá Úpa, když znovu obhájila své vítězství z předchozích let. Na druhé příčce se umístily Říčky v Orlických horách a bronz patří Bartošovicím v Orlických horách. V kategorii obcí od 301 do 2 000 obyvatel bere zlato za rok 2017 městys Černý Důl, za ním se umístila další krkonošská střediska – Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou.

„Je to jednoduché. Jsme turistická oblast, především v zimní sezoně je tu hodně lidí a tedy i hodně odpadů. Naši obec už máme plnou nádob na tříděný odpad, přesto v zimě někdy nestačí. Máme pak více práce s uklízením kolem sběrných míst. S tříděním nám pomáhají také zdejší podnikatelé, především hoteliéři,“ popisuje situaci v Černém Dole starosta Zdeněk Kraus. Mezi obcemi nad 2 000 obyvatel si v soutěži nejlépe vedlo město Červený Kostelec před Týništěm nad Orlicí a městem Solnice.

Skokan roku

V každé kategorii pořadatelé za rok 2017 vyhlásili také „skokany roku“. Těmi jsou ty obce, které se v meziročním srovnání výsledků nejvíce zlepšily ve výtěžnosti sběru plastů, papíru, skla a nápojových kartonů v přepočtu kilogramů na obyvatele a rok. Starostové všech těchto obcí se shodují v tom, že za jejich úspěchem je zajištění většího pohodlí pro obyvatele v oblasti třídění odpadů. A také finanční úspory.

Soutěž Čistá obec zná své vítěze

Druhé místo v kategorii od 301 do 2000 obyvatel zamířilo do Pece pod Sněžkou.

„U nás lidé platí za svoz popelnic s komunálním odpadem, tříděný odpad ale hradí obec. Občané tak třídí mnohem více než dřív. Navíc jsme rozšířili i počet sběrných míst z jednoho na dvě a to v případě naší malé obce s necelými devadesáti trvalými obyvateli je znát,“ říká starostka Trotiny Jana Saifrtová. Právě tato obec se stala Skokanem roku v kategorii obcí do 300 obyvatel, když se oproti předchozímu roku zlepšila o 62 %. Podobnou zkušenost má i starosta obce Humburky, která dosáhla nejvýraznějšího meziročního zlepšení v kategorii obcí do 2 000 obyvatel, a to dokonce o 79 %. „Rok od roku se zlepšujeme – i díky zvyšování poplatků za komunální odpad a snaze snížit náklady. Do každé domácnosti jsme pořídili nádoby na plasty a musím říct, že jsme se citelně zlepšili,“ prozrazuje Lubomír Pešek. Ve třetí kategorii nad 2 000 obyvatel se Skokanem roku stalo město Opočno s meziročním zlepšením o 33 %.

Kategorie zpětného odběru elektrozařízení

Královéhradecký kraj spolu s kolektivními systémy ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. vyhlásil také samostatné soutěže ve sběru vysloužilého elektrozařízení.

Cena Královéhradeckého kraje a kolektivního systému ASEKOL je udělována za nejvyšší dosaženou výtěžnost sběru drobného elektra, např. malých domácích spotřebičů, spotřební elektrotechniky, lékařských přístrojů či hraček. V kategorii obcí do 2 000 obyvatel první místo patří obci Lodín, v kategorii obcí od 2 000 do 5 000 obyvatel Rtyni v Podkrkonoší a mezi městy nad 5 000 obyvatel zvítězila Česká Skalice.

Soutěž Čistá obec zná své vítěze

Skokanem roku soutěže "Čistá obec" v kategorii nad 2000 obyvatel se stalo Opočno.

Udělena byla i speciální cena za nejvyšší výtěžnost sběru elektra prostřednictvím červených kontejnerů (v přepočtu na obyvatele), kterou za rok 2017 získal městys Nový Hrádek. ASEKOL rozmístil do Královéhradeckého kraje již 285 červených kontejnerů a ve svém úsilí nehodlá polevovat. „V loňském roce se podařilo do ulic města Hradce Králové rozvést dalších padesát červených stacionárních kontejnerů a nyní budeme uspokojovat poptávku menších měst. Konkurence v soutěži bude tedy stále vyšší a šanci mají i menší obce,“ říká Karel Vítek, regionální manažer společnosti ASEKOL pro Královéhradecký kraj.

Sběr a recyklaci velkých a malých domácích spotřebičů a elektrického a elektronického nářadí a nástrojů zajišťuje také kolektivní systém ELEKTROWIN. Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem vyhlásil Cenu Královéhradeckého kraje – Kolektivní systém ELEKTROWIN, ve kterém ve svých kategoriích zvítězily obce Sadová (do 2000 obyvatel) a Rokytnice v Orlických horách (nad 2001 obyvatel). Skokanem roku této soutěže se stala obec Dubenec, která získala speciální cenu za nejvyšší procentuální meziroční nárost sběru velkých a malých spotřebičů.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ČISTÁ OBEC 2017:

Kategorie do 300 obyvatel

1. místo Malá Úpa

2. místo Říčky v Orlických horách

3. místo Bartošovice v Orlických horách

Skokan roku Trotina

Kategorie od 301 - 2 000 obyvatel

1. místo Černý Důl

2. místo Pec pod Sněžkou

3. místo Špindlerův Mlýn

Skokan roku Humburky

Kategorie nad 2 000 obyvatel

1. místo Červený Kostelec

2. místo Týniště nad Orlicí

3. místo Solnice

Skokan roku Opočno

Cena Královéhradeckého kraje – Kolektivní systém ASEKOL:

Kategorie do 2 000 obyvatel Lodín

Kategorie do 5 000 obyvatel Rtyně v Podkrkonoší

Kategorie od 5 001 obyvatel Česká Skalice

Speciální cena Nový Hrádek

Cena Královéhradeckého kraje – Kolektivní systém ELEKTROWIN:

Kategorie do 2 000 obyvatel Sadová

Kategorie od 2 000 obyvatel Rokytnice v Orlických horách

Skokan roku Dubenec