Ostroměřská škola získala od kraje software pro digitální vzdělávání

20. 6. 2019

Královéhradecký kraj pokračuje ve vybavování 60 učeben středních a základních škol softwarem Corinth na podporu přírodovědného vzdělávání za téměř 10 milionů korun. Další školou, která učebnu s novým softwarem otevřela, je Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř.

„Cílem našeho projektu digitálního vzdělávání je otevřít školám možnosti využívání nových technologií, které jsou velmi dobrou pomůckou a otevírají široké možnosti nového poznání pro naše děti. Jedná se o projekt pilotní, který by měl ověřit možnosti a zkušenosti ve výuce a také tyto zkušenosti šířit do dalších škol. Koncem loňského roku jsme otevřeli první učebnu vybavenou softwarem Corinth pro digitální vzdělávání v hradecké obchodní akademii a nyní pokračujeme na dalších školách. Software je určený k podpoře výuky na středních školách a druhém stupni základních škol. Obsahuje více než 1 500 materiálů pro výuku ve formě 3D modelů, animací a simulací v oblasti přírodovědného vzdělávání. Chceme, aby výuka podpořila přirozenou zvídavost žáků, aktivitu a jejich zájem o přírodovědné obory,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast školství Martina Berdychová.

Software Corinth obsluhuje učitel z tabletu a promítá jej na televizní obrazovku. Program obsahuje tematické knihovny: biologie člověka, zvířat a rostlin, geologie, paleontologie, chemie, fyzika, geometrie a kultura. Součástí dodávky je tabulový systém, který může překrývat televizní obrazovku nebo ji doplňovat pro poznámky učitele nebo žáků. Autory softwaru jsou pedagogové z Univerzity Karlovy, kteří spolupracují s dalšími odborníky. Po dobu pěti let budou mít školy aktualizace zdarma.

Škola představila virtuální učebnu v rámci Dne digitálních technologií a přizvala další organizace zabývající se digitálními technologiemi. Žáci i veřejnost tak měli možnost projít si 14 stanovišť, ve kterých poznali virtuální muzeum, kreslení a digitální animace, holografické zážitky ve výuce přírodních věd anebo psaní na klávesnicích bez potisku.

„Naši žáci používají digitální technologie v mimoškolním životě zcela běžně. Pokud si představíme život, na který je má škola připravit, nemohou digitální technologie zůstat stranou. Chceme nejen žákům nejmodernější technologie zprostředkovat, ale hlavně žáky naučit používat je zodpovědně a bezpečně,“ okomentovala přínos digitálních technologií ředitelka školy v Ostroměři Gabriela Pospíšilová.

Královéhradecký kraj jako první z krajů České republiky podepsal v květnu loňského roku Memorandum členů České národní koalice pro digitální pracovní místa, připojil se tedy do takzvané DigiKoalice. Jejím cílem je reagovat na změny ve společnosti a její postupnou digitalizaci a přizpůsobovat vzdělávání dětí i dospělých rozvoji digitálních technologií.

Kraj vyhlásil poprvé před dvěma roky dotační titul pro podporu digitálního vzdělávání, ze kterého si mohou školy pořídit s podporou kraje zejména vzdělávací software. Vybaveno je již 38 škol softwarem Corinth, příslušným hardwarem a výsuvným tabulovým systémem.

Pedagogové mají možnost se vzdělávat v digitálních technologiích prostřednictvím seminářů a konferencí, které kraj pravidelně pořádá.

Fotogalerie