Nejlepší knihovnou v Královéhradeckém kraji se stala knihovna v Bystřici

17. 10. 2022

Odborná porota zvolila knihovnu v Bystřici Knihovnou roku Královéhradeckého kraje. V nové soutěži, která má za cíl ocenit kvalitní práci knihoven, nabídku knihovnických služeb a vzdělávacích i kulturních aktivit pro veřejnost, uspěly také na druhém místě Obecní knihovna Batňovice a Místní knihovna České Meziříčí získala bronz.

Nejlepší knihovnou v Královéhradeckém kraji se stala knihovna v Bystřici
Knihovníci a zástupci obcí oceněných knihoven roku 2022

„Touto soutěží chceme ocenit nejlepší knihovny, jejich kvalitní knihovní služby a pestrou nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit zaměřenou na místní komunitu. Vítězné knihovny jsou pro ostatní knihovny příkladem dobré praxe a ocenění jsou povzbuzením pro knihovníky v jejich další práci. Vítěze jsme ocenili finanční odměnou,“ řekla náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

Královéhradecký kraj ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovou v Hradci Králové připravil soutěž Knihovna roku Královéhradeckého kraje. Za každý okres mohla získat nominaci nejvýše jedna knihovna. Další soutěžící knihovnou se pak na základě doporučení komise stala knihovna v Heřmánkovicích, která byla oceněná v soutěži Vesnice roku.

Nominovány byly tyto knihovny:

 • Obecní knihovna Batňovice (oblast Trutnov),
 • Knihovna Bystřice (oblast Jičín),
 • Místní knihovna České Meziříčí (oblast Rychnov nad Kněžnou),
 • Obecní knihovna Čistěves (oblast Hradec Králové),
 • Knihovna Jaroslava City (Vysokov, oblast Náchod),
 • Obecní knihovna Heřmánkovice (oceněná knihovna soutěže Vesnice roku 2022, oblast Náchod).
O vítězi rozhodla odborná porota podle kritérií, jež navazují na zásady využívané celostátní komisí soutěže Knihovna roku. Za první místo náleží finanční odměna ve výši 50 tisíc korun, za druhé místo je 15 tisíc korun a za bronz pět tisíc korun.

Knihovníci roku

Nejlepší knihovnou v Královéhradeckém kraji se stala knihovna v Bystřici
Oceněné knihovnice za rok 2022

Vyhlášení výsledků se uskutečnilo na podzimním Slavnostním setkání knihovníků ve Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové, kde byli také oceněni jednotliví knihovníci.

„Knihovny už dávno nejsou místem pouhého půjčování knížek, ale stávají se doslova centry kulturního života ve svém okolí. A tuto činnost musíme podporovat. Královéhradecký kraj podporuje malé knihovny pravidelně částkou pohybující se okolo deseti milionů korun každý rok, abychom zajistili dostupnost a rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb na všech místech v regionu,“ doplnila náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

V kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny nominují pověřené knihovny zpravidla jednu knihovnu ze svého obvodu. V kategorii knihovnice/knihovník veřejné knihovny podává nominace krajská knihovna, případně jiná knihovna kraje nebo regionální výbor SKIP. O přidělení čestného titulu rozhoduje každý rok komise složená ze zástupců krajské knihovny a regionálního výboru SKIP.

V kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny ocenění získaly:

 • Mgr Jana Kopřivová z Obecní knihovny v Předměřicích nad Labem,
 • Blanka Kratochvílová z Obecní knihovny Machov,
 • Jarmila Kubíčková z knihovny Vamberk-pobočka Peklo nad Zdobnicí,
 • Eva Pantlíková a Alena Pospíšilová z Obecní knihovny Antonína Bocha v Libošovicích.
V kategorii knihovnice/knihovník veřejné knihovny ocenění získaly:
 • PhDr. Marcela Fraňková z Knihovny Břetislava Kafky v Červeném Kostelci
 • Ilona Hušáková z Městské knihovny ve Smiřicích
 • Stanislava Najmanová z Městské knihovny v Hořicích.