Na regionální rozvoj půjde přes 26 milionů korun

15. 9. 2022

Také pro příští rok vyhlásí Královéhradecký kraj dotační programy pro oblast regionálního rozvoje. Žádat o finanční podporu bude možné od 1. prosince do 18. ledna.

„Větších změn doznaly dotační programy zaměřené na podporu sborů dobrovolných hasičů. Původní dotační program jsme rozdělili na dva, přičemž jeden cílí na sbory a okrsky a druhý, nový dotační program, na okresní a krajské sdružení hasičů,“ říká radní Adam Valenta odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Vedle hasičů se podpory dočkají také svazky obcí, jednotky požární ochrany i venkovské prodejny. Města a obce mohou dále žádat o finance na pořízení územních plánů, přípravu investičních projektů, obnovu svých místních částí nebo rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek.

Pro obce do tří tisíc obyvatel je pak určen program „Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje“, jde například o pořízení strategických a koncepčních dokumentů nebo pořízení chytrých technologií.

Živnostníci a drobní podnikatelé, kteří nemají více než 30 zaměstnanců, se mohou ucházet o dotace na podporu lokální ekonomiky – konkrétně na marketingové aktivity a na tvorbu online rezervačních systémů pro poskytování služeb. Maximální výše dotace je 50 tisíc korun.

Mikropodniky a malé a střední podniky (podle definice Evropské komise) mohou získat podporu na kreativní vouchery. Podporovanými oblastmi jsou například architektura, design, fotografie, film, hudba nebo marketingové strategie, informační a komunikační technologie, ale také třeba řemesla využívající inovativní metody či provozují unikátní výrobu z tradičních materiálů. Dotace může dosáhnout 150 tisíc korun.

Pro sociální podniky je určen dotační program na podporu sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. Dotace může dosáhnout částky 100 tisíc korun.

„Obsahové náplně bodů všech hodnotících kritérií budou zveřejněny, aby potenciální žadatelé věděli, jaké mají šance a nepodávali žádost zbytečně. Novinkou je také to, že všechny žádosti o dotaci se budou podávat výhradně elektronicky. Dříve to byla pouze možnost, nyní povinnost,“ upozorňuje radní Adam Valenta.

V případě, že žádost o dotaci bude podepisovat jedna osoba (bez ohledu na to, zda žádost podává fyzická či právnická osoba), se přihlásí na svůj účet v DOTISu stávajícím způsobem (uživatelské jméno a heslo). Po vyplnění žádosti bude po stisku příslušného tlačítka přesměrována do datové schránky žadatele, do níž bude zároveň vložen vyplněný formulář žádosti. Žadatel se přihlásí do datové schránky a odešle žádost o dotaci do datové schránky Královéhradeckého kraje. Dle příslušného zákona má odeslání žádosti o dotaci z datové schránky stejné právní účinky jako kdyby byla žádost podepsána v listinné podobě.

V případě, že žádost o dotaci bude podepisovat více osob (pokud právní nebo vnitřní předpis žadatele vyžaduje společný úkon více osob), se osoba podávající žádost přihlásí na svůj účet v DOTISu stávajícím způsobem (uživatelské jméno a heslo). Po vyplnění žádosti bude nutné vyplněný formulář žádosti uložit na PC, elektronicky podepsat každou k tomu oprávněnou osobu a následně odeslat žádost z datové schránky žadatele do datové schránky Královéhradeckého kraje. Elektronický podpis oprávněných osob je nezbytný, neboť v případě více podepisujících osob příslušný zákon neumožňuje nahradit podpis listinné podoby žádosti jejím odesláním z datové schránky žadatele.