Královéhradecký kraj ustanovil jako první v ČR Regionální stálou konferenci. Pomůže s lepším zacílením dotací

2. 10. 2014

Efektivnější čerpání dotací a jejich co nejlepší zacílení. Takové cíle si klade Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje, která byla oficiálně ustanovena na svém včerejším prvním jednání. Jedná se o novou platformu na poli regionálního rozvoje, která postupně vznikne ve všech krajích. Královéhradecká krajská Regionální stálá konference je první v České republice.

Královéhradecký kraj si zakládá na efektivním čerpání evropských dotací a jsme v tomto ohledu hodnoceni velmi pozitivně. Na příští programovací období už máme vytipovány projekty za více jak 12 miliard korun a právě Regionální stálá konference by měla na krajské úrovni posoudit, které z nich jsou ty nejpotřebnější a které mají šanci na to dotace získat,“ popisuje hlavní poslání hejtman a zároveň předseda Regionální stále konference Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Regionální stálá konference (RSK) je novou platformou klíčových hráčů na poli regionálního rozvoje, která si dává hned několik cílů. Bude sledovat absorpční kapacitu území neboli míru schopnosti regionu využít prostředky poskytované z EU. Na základě principu územní dimenze bude RSK konkretizovat věcné a územní zacílení výzev a svá doporučení bude zasílat na Národní stálou konferenci. Ta pak bude návrhy obdržené od jednotlivých krajských RSK kompletovat a projednávat s jednotlivými řídícími orgány operačních programů a na základě toho bude stanoven harmonogram jednotlivých výzev operačních programů.

Královéhradecký kraj ustanovil jako první v ČR Regionální stálou konferenci. Pomůže s lepším zacílením dotací
V tom spočívá onen pokrok. Doposud jsme se podřizovali vypsaným výzvám v různých operačních programech. Teď bude postup opačný. Na základě našich požadavků a po jejich schválení se budou vypisovat výzvy s užším zacílením,“ vysvětluje hejtman Franc, který byl z pozice předsedy RSK Královéhradeckého kraje zároveň nominován do Národní stálé konference na celostátní úrovni.

Regionální stálá konference je založena na principu partnerství. Její složení vychází ze statutu podepsaného ministryní pro místní rozvoj Věrou Jourovou. RSK Královéhradeckého kraje má celkem 18 členů. Jsou v ní nejen zástupci kraje, ale zástupci statutárních, středně velkých, malých měst a venkova, zástupce hospodářské komory, neziskových organizací, místních akčních skupin, akademického sektoru, Agentury pro sociální začleňování nebo krajské pobočky Úřadu práce.

Členové Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje:

Členská instituce RSK dle Statutu RSK Jména členů - nominace Organizace, funkce
Zástupci KHK kraje Bc. Lubomír Franc (předseda) hejtman Královéhradeckého kraje 
  RSDr. Ing. Otakar Ruml (místopředseda) 1.náměstek hejtmana
  Ing. Josef Táborský člen Rady KHK
  Josef Dvořák člen Rady KHK
  Mgr. Táňa Šormová člen Rady KHK
Zástupce statutárních měst zastoupený nositelem ITI/IPRÚ - SMO ČR PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora města Hradec Králové
Zástupce středně velkých měst (zpravidla okresních měst mimo ITI/IPRÚ) - SMO ČR Ing. Miroslav Uchytil, SMO ČR starosta Chlumce nad Cidlinou, SMO
Zástupce malých měst - SMO ČR Josef Bezdíček, místopředseda SMO místopředseda Svazu měst a obcí
Zástupce za venkov - SMS ČR Jana Kuthanová předsedkyně krajské organizace SMS
Zástupce za venkov - SPOV Ing.Dušan Šustr předseda SPOV KHK
Zástupce Strategie inteligentní specializace (např. regionální RIS3 manažer) Daniel Všetečka MSc. S3 manažer KHK
Zástupce krajské sítě MAS Mgr. Petr Kulíšek předseda krajské sítě NS MAS
Zástupce krajské hospodářské komory Radek Zelenka ředitel Krajské hospodářské komory
Zástupce nestátních neziskových organizací Jan Lyko YMCA
Zástupce akademického sektoru Prof.RNDr. Josef Hynek, MBA rektor Univerzity Hradec Králové
Zástupce Agentury pro sociální začleňování Vít Lesák Agentura pro sociální začleňování
Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR Ing. Martin Horák ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové
Vlastní výběr dle potřeb regionu (specifický partner výše neuvedený) RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. CIRI HK