Kraj správně hospodaří s energiemi. Zvyšuje tím kvalitu životního prostředí a šetří finance

11. 1. 2021

Od roku 2018 se Královéhradecký kraj může pyšnit certifikátem dle normy ISO 50001. Ta stanovuje pravidla pro efektivní provoz budov tak, aby spotřeba elektrické energie, tepla nebo vody byla co nejnižší s ohledem na využití dané budovy. Odlišné nároky má totiž provoz školy nebo třeba nemocnice. Tato aktivita má pozitivní dopad na životní prostředí ale také do krajského rozpočtu.

Královéhradecký kraj efektivně nakoupil energie pro následující dva roky na kladenské komoditní burze

„Díky úspěšně zvládnutému auditu máme certifikát platný i pro rok 2021. Za rok 2019 jsme ušetřili energie, které odpovídají spotřebě zhruba 600 domácností, a to už je významný příspěvek k ochraně životního prostředí. Uspořené finanční prostředky v řádech milionů korun používáme pro další investice, které povedou ke snížení provozních nákladů. V tomto trendu hodláme nadále pokračovat,“ uvedl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček, do jehož gesce oblast energetiky spadá.

Auditoři během listopadu a prosince loňského roku zkontrolovali 25 krajských zařízení včetně samotného sídla krajského úřadu. Audit se zaměřil zejména na správu kotelen, revize, nastavení a regulace vytápění. Jeho součástí byla ale také kontrola vedení dokumentace. Výsledky byly opět velmi pozitivní a kraj certifikát pro celkem 101 organizací z odvětví školství, sociálních věcí, zdravotnictví nebo kultury, podruhé obhájil.

„V letošním roce plánujeme zahájit několik větších investičních akcí, v rámci kterých dojde k výměně oken na budovách škol, k zateplení stěn, u některých projektů se opraví i střecha, případně zateplení podlah. Součástí některých záměrů je i modernizace osvětlení s využitím LED technologie nebo instalace žaluzií,“ zmínila některé z plánovaných investic Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení Centra investic, rozvoje a inovací, která v nastaveném systému energetického managementu působí na pozici interního auditora.