Hledáme nejšikovnější děti, přihlaste je do Zlatého oříšku!

21. 9. 2023

Zlatý oříšek je soutěž, která vyhledává a všestranně podporuje aktivní, nadané a úspěšné děti z celé České republiky. Jedná se o největší takto zaměřený projekt s pětadvacetiletou tradicí a pravidelným novoročním finále v České televizi. Tradičně probíhá pod záštitou MŠMT ČR a Ministerstva kultury ČR. Uzávěrka přihlášek letošního jubilejního ročníku je 15. října 2023.

Jedinečnost soutěže Zlatý oříšek spočívá v tom, že nemá žádné kategorie a příležitost tak mají všechny dívky, chlapci i dětské kolektivy, tedy všichni, kteří v daném roce vytvoří nebo učiní v různých oborech něco mimořádného. Může to být umění, sport, ekologie, přírodověda, chovatelství, jazykové schopnosti, zajímavý čin, úspěch nebo cokoliv jiného. Zlatý oříšek dává neklade na obor žádné meze pro jednotlivce, skupiny a kolektivy.

V posledních letech klade projekt důraz na vytvoření sítě krajských předkol Zlatého oříšku pod záštitou celonárodní soutěže Zlatý oříšek. Cílem je informovat a vzbudit zájem regionální veřejnosti, která má často k nadaným dětem nejblíže, a tím dosažení dlouhodobé podpory a pomoci při budování jejich kariéry za podpory kraje i města, které dítě reprezentuje. Vítězové krajských předkol nejenže získají potřebnou všestrannou podporu ve svém kraji, ale automaticky budou přihlášeni mezi žhavé kandidáty do celonárodního kola Zlatého oříšku. Jejich šance na úspěch se tak zvyšuje.

Dítě může do soutěže přihlásit rodič nebo zákonný zástupce, v případě dětských kolektivů trenér nebo učitel. Přihlášku do soutěže včetně podrobných podmínek účasti naleznete na: www.zlatyorisek.cz/ceska-republika. Uzávěrka přihlášek letošního jubilejního ročníku je 15. října 2023.

Na fotografii je Daniela Valešová z Broumova, držitelka Zlatého oříšku 2020.

Daniela Valešová z Broumova, držitelka Zlatého oříšku 2020