Hejtman Franc: Letos opravíme více jak 40 silnic, do kterých investujeme 700 milionů korun

16. 4. 2015

Ve staveniště se během letošního roku promění více jak čtyřicítka krajských silnic druhé a třetí třídy. Kraj plánuje investovat do jejich oprav letos asi 700 milionů korun. Mimo vlastních prostředků budou zdrojem peněz především evropské fondy a Státní fond dopravní infrastruktury.

Pro letošní rok máme v plánu opravit skoro 62 kilometrů silnic, 6 mostů a máme dohromady 10 projektů na opravy opěrných zdí a stabilizace svahů. Počítáme s investicemi více jak 700 milionů korun. Pro představu, za poslední dva roky jsme opravili asi 130 km silnic za více jak 1 miliardu korun. Opravy krajských silnic jsou jednou z našich priorit a snažíme se nalézat další zdroje peněz, které by nám s financováním oprav mohly pomoci,“ shrnuje hejtman královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Nejvíce kilometrů silnic, skoro 25 kilometrů a jeden most opraví kraj v okrese Jičín, s celkovými náklady 185 milionů korun. V okrese Rychnov nad Kněžnou se pak opraví 20,5 kilometru silnic, most a dvě opěrné zdi, a to za více jak 190 milionů korun. Největší část peněz, skoro 209 milionů korun jde do okresu Náchod. Nejkratší úsek, dohromady 1,4 kilometru, se opraví v okrese Trutnov, zato se zde ale plánují opravy dvou mostů, tří opěrných zdí a tři stabilizace svahů, dohromady za 71 milionů korun. Podobná částka v řádu 70 milionů korun by měla jít i do okresu Hradec Králové.

Opravy silnic budou financovány hned z několika zdrojů. ROP Severovýchod pošle na desítku krajských silnic 300 milionů korun, většinu z nedávno ukončené 41. výzvy. Opravy jsou hrazeny ze 100 %. Na dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) čeká třicítka projektů s předpokládanými náklady dohromady 350 milionů korun. U těchto projektů bude míra spolufinancování SFDI od 85 do 100 %. „V případě čerpání peněz ze SFDI jsou naší výhodou pokročilé fáze připravenosti projektů. Peníze se musí vyčerpat ještě letos. Větší část staveb už je vysoutěžena, nebo soutěž probíhá a bude ukončena v nejbližší době. U pětiny příprava na vyhlášení výběrového řízení běží. Čekáme, že na základě soutěží se přiblížíme částce, která je pro náš kraj určena, čili 300 milionů korun,“ upřesnil hejtman Franc. V seznamu programů, ze kterých budou opravy silnic spolufinancovány, je i operační program Životní prostředí, který hradí 90 % nákladů z téměř 10,5 milionu korun a program česko-polské přeshraniční spolupráce, který nastavuje spoluúčast kraje na 15 % z celkové částky více jak 50 milionů korun.

Hejtman Franc: Letos opravíme více jak 40 silnic, do kterých investujeme 700 milionů korun

Soubory ke stažení