CIRI nově spolupracuje s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze

22. 5. 2023

Zástupci Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI) podepsali memorandum o spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze. Obě instituce budou spolupracovat při naplňování koncepcí a strategií s vazbou na regionální rozvoj, výzkum, vývoj a inovace v udržitelnosti ve veřejném sektoru. Aktuálním diskutovaným tématem spolupráce bude zejména oblast ESG Reportingu a uhlíkové stopy pro obce.

„Velice mě těší, že Královéhradecký kraj hledá další nástroje, které pomohou k udržitelnému rozvoji měst a obcí v souvislosti s klimatickou změnou a hospodaření s energiemi. Samotná krajská samospráva investuje do energetické soběstačnosti a úspor nemalé finanční prostředky, ať už se jedná o snižování energetické náročnosti jednotlivých budov, dálkové odečty energií, popřípadě instalací fotovoltaických panelů. Spolupráce s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze je dalším nástrojem, který nám v těchto krocích významně pomůže,“ uvedl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic, inovací a informačních technologií.

„Podpis memoranda nebyl jen formálním aktem. Během pracovního jednání se diskutovala konkrétní podoba výzkumu i jeho technické aspekty a rozvoj myšlenky společenské odpovědné vědy ve prospěch obcí. Odpovědný přístup k soběstačnému a udržitelnému rozvoji je v dnešní době velice důležitý zejména v energetické oblasti. Zároveň obce a města při svém rozvoji v dalších letech mohou aplikovat aktuální trendy v souvislosti s klimatickou změnou,“ popsala smysl spolupráce ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací Vendula Hájková.

Centrum investic, rozvoje a inovací je regionální investiční a rozvojová agentura Královéhradeckého kraje založená v roce 2004. Podporuje, vytváří, koordinuje a zajišťuje prostředí a podmínky vedoucí ke komplexnímu, vyváženému a udržitelnému rozvoji Královéhradeckého kraje. Tohoto účelu dosahuje zejména přípravou a řízením investic a dotačních projektů v regionu. Zároveň posiluje roli výzkumu, vývoje a inovací v regionálním rozvoji a organizuje veřejné zakázky či centrální nákupy pro Královéhradecký kraj a jím zřízené příspěvkové organizace a obchodní společnosti. V neposlední řadě rovněž poskytuje odborný a metodický servis zástupcům veřejné sféry, podnikatelům i neziskovým organizacím a zajišťuje poradenství v oblasti energetiky skrze konzultační a informační místo EKIM. V současné době má CIRI šest oddělení a bezmála 70 zaměstnanců. Díky své vysoké profesionalitě, efektivitě a úspěšnosti, nejen na poli zisku finančních prostředků z dotací, je velkým přínosem pro Královéhradecký kraj. Více na www.cirihk.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm 19 tisíc studentů. Pro akademický rok 2022/23 ČVUT nabízí svým studentům na 250 akreditovaných studijních programů a z toho přes 100 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době v celosvětovém žebříčku QS World University Rankings na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení Emerging Europe and Central Asia. Více informací na www.cvut.cz.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze je vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze, který poskytuje vysokoškolské vzdělání v akreditovaných prezenčních a kombinovaných bakalářských a magisterských studijních programech ekonomického a pedagogického zaměření. Masarykův ústav vyšších studií má špičkový akademický tým, jehož členy jsou osobnosti známé z akademického prostředí, kteří mají také bohaté životní zkušenosti s řízením významných firem, inovačních projektů i s působením v mediální sféře. Více informací najdete na www.muvs.cvut.cz.

Fotogalerie