Odborná centra za peníze z EU zkvalitní výuku na školách

5. 3. 2010 Autor: Jiří Hošna

V regionu vzniknou nová centra odborného vzdělávání. Díky nim získají studenti vyšších odborných a žáci středních škol kvalitnější podmínky pro výuku, centra budou sloužit i k dálkovému studiu a programům celoživotního vzdělávání. Královéhradecký kraj na tento projekt získal více než 126 milionů korun z Evropské unie.

„Centra by měla lidem umožnit i získat dovednosti potřebné pro vykonávání nejrůznějších profesí či si prohloubit již dříve získanou kvalifikaci. Za prioritní v současné době považujeme zejména obory, kterých je na trhu práce nedostatek. Jde o obory strojírenské, elektrotechnické, stavební, dále pak vybrané obory služeb, zejména řemeslného charakteru,“ řekl krajský radní Jiří Nosek, který je odpovědný za oblast školství.

Dotace z evropských fondů budou směřovat do Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hradební v Hradci Králové, které se zabývá strojírenstvím a obnovitelnými zdroji energie. Zdejší centrum obdrží 25 milionů korun. Dalších 34,5 milionu dostane hradecká Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové, Vocelova se zaměřením na automobilový průmysl a dopravu. Podporu ve výši 29 milionů rovněž může očekávat Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela v Náchodě a zhruba 38 milionů korun půjde do České lesnické akademie z Trutnova.

Školy díky financím z unie získají moderní vybavení pro výuku. Vzdělávat se v nich budou moci i žáci z ostatních středních škol v Královéhradeckém kraji. Rozšíření programů výuky celoživotního vzdělávání pomůže jednak dodat na trh práce například nedostatkové strojírenské profese, jednak školám pomůže v příštích letech zmírnit očekávaný pokles žáků, kteří budou do středních škol přicházet.

Špičkově vybavených vzdělávacích center by mělo v kraji do roku 2013 tímto způsobem fungovat více. S dalšími se počítá ve Střední průmyslové škole v Trutnově, Integrované střední škole v Nové Pace, Střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové. Královéhradecký kraj chce celkem na projekty vzdělávacích center získat z Evropské unie zhruba čtvrt miliardy korun.

Logo ROP NUTSII Severovýchod, EU - investice do Vaší budoucnosti